Karşıyaka Evrensel Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsüne
HOŞGELDİNİZ!

 “Her çocuğun yaşamında öyle anlar vardır ki bilincinde bir ışık yanar ve geleceğe yeni kapılar açılır.”

Karşıyaka Evrensel Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsü, bu konuda Türkiye’de hizmet veren tek ÇOCUK MÜZESİ VE EĞİTİM KAMPÜSÜ, dünyada da EVRENSEL DEĞERLER Temalı ilk Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsü olarak Karşıyaka’da 2017 yılında, öğrenme aşkına değer veren nesiller yetiştirme heyecanı ile kurulmuştur. Kuruluşundan itibaren, sadece İzmir’in değil ülkemizin tüm çocuklarına dünya standartlarında bir ÇOCUK MÜZESİ ve EĞİTİM KAMPÜSÜ sunmak üzere toplumun çeşitli kesimlerinin de desteği ile müzemizi ve kampüsümüzü daha da büyüteceğiz.

Karşıyaka Evrensel Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsünün misyonu, ziyaretçilerine eğlenceli deneyimleri paylaşabilecekleri zengin ortamlar hazırlayarak çocukların merak duygularını ateşleyip onların hayal güçlerini, yaratıcılıklarını ve eleştirel düşünme becerilerini oyunlarla geliştirmektir. Karşıyaka Evrensel Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsü aile, okul, bilim insanları, sanatçılar ve çeşitli toplum liderleri arasında eşsiz ve etkin bir iletişim ortamı yaratan, 21. yy’da ulusal ve küresel problemlere yenilikçi, sağduyulu çözümler üretebilen nesiller  yetiştirmeye kendini adamıştır.

Karşıyaka Evrensel Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsü topluluğu olarak, sergi ve programlarımızı web sitemizden inceleyip çocuklarınızla birlikte onların yaşamını zenginleştirecek etkinliklere katılmanızı bekliyoruz. Karşıyaka Evrensel Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsünün toplumdaki tüm bireylerin ve kurumların desteği ile çocuklarımıza daha iyi hizmetler sunacağını umuyoruz. İlgi ve destekleriniz için teşekkürler….Misyon

Karşıyaka Evrensel Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsünün misyonu, çocuklara ve ailelere bilim, sanat ve toplumla ilgili eğlenceli oyunlar, ilham verici sergiler ve çocukların bireysel farklılıklarına göre çeşitli keşfetme etkinliklerini içeren programlar sunarak çocukların merak duygularını ateşleyip hayal güçlerini, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmektir. Karşıyaka Evrensel Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsünün misyonunun önemli bir boyutu çocukların eğlenerek öğrenebilecekleri zengin ortamlar yaratmaktır.

Vizyon

Karşıyaka Evrensel Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsünün vizyonu, her yaştaki çocuğumuza yenilikçi öğrenme ortamları sunarak onların potansiyellerini açığa çıkarmalarını sağlamak için  aile, okul, bilim insanları, sanatçılar ve çeşitli toplum liderleri arasında etkin bir iletişim merkezi haline gelerek Türkiye’deki merkezler arasında  lider olmaktır. Karşıyaka Evrensel Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsünün 21. yüzyılda ulusal ve küresel problemlere yenilikçi, sağduyulu çözümler üretebilen, bilgiye ve öğrenme aşkına değer veren nesiller yetiştirmeye kendini adamıştır.

İlkelerimiz ve Değerlerimiz

1 – Oyun: Biz, oyun ve eğlenmenin, çocukların yaşamı ve doğayı öğrenmede kendine özgü özel bir yeri olduğuna inanıyoruz. Çocuklar oyun oynarken duyma, görme, dokunma gibi çeşitli duyularıyla algılama fırsatları yakalayarak deneyimsel olarak daha kolay öğrenebilirler.

2 – Çocuk-Aile: Biz, çocukların ve ailelerin bilim-teknoloji, sağlık ve refah, kültür ve sanat gibi alanlarda çeşitli deneyimleri birlikte yaşayarak önemli kazanımlar edineceklerine inanıyoruz.

3 – Bireysel Farklılıklar: Biz, Karşıyaka Evrensel Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsü için zenginleştirilmiş eğitim programları geliştirilirken ve uygulanırken çocukların yaş, ilgi, yetenek ve ihtiyaç gibi bireysel farklılıklarını dikkate alarak okullarındaki eğitim programlarını tamamlayıcı ve destekler nitelikte olmasına önem veriyoruz.

4 – Eğitim: Biz, her öğrencinin araç-gereç kullanarak fiziksel olarak aktif olmalarının yanı sıra onların zihinsel olarak da aktif olmalarını sağlayacak etkileşimli ve sorgulayıcı yaklaşımlarla verilen eğitime ulaşma hakkı olduğuna inanıyoruz. Ancak böyle bir eğitimle öğrenme aşkı geliştirilebilir, yaratıcı ve eleştirel düşünen bireyler yetiştirebiliriz.

5 – Bilim: Biz sadece bilgili bireyler değil, bilimle ilgili anlayışları gelişmiş ve bilimin değerini takdir eden bireyler yetiştirmenin önemli olduğuna inanıyoruz. Çocukların mümkün olan en erken yaştan itibaren bilimle ilgili çeşitli öğrenme ortamlarında bulunması onların doğal meraklarının gelişmesi açısından çok önemlidir.

6 – Toplum: Çocuklar ve toplumlar birlikte büyür. Biz çeşitli ve farklı geçmişlerden gelen tüm ailelerin “bilim + teknoloji + kültür” ortamlarında etkileşimlerini zenginleştirerek toplumu güçlendirme rolümüzü önemsiyoruz.

7 – Enerji: Biz, çağımızda hem ülkemiz hem de dünya için enerji kaynaklarının çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Karşıyaka Evrensel Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsünde gelecekteki enerji teknolojisi ile ilgili eğitim olanaklarına vurgu yapılması gerektiğine inanıyoruz.

8 – Tarih: Bilim ve teknoloji ile ilgili müze etkinliklerinde, ülkemiz de dahil dünya tarihindeki bilim insanları ve mucitlerden çocuklarımızın önemli ilhamlar alabileceğini düşünüyoruz.

9 – Güven: Biz, hizmet sunarken çocuklar için sağlıklı ve güvenli ortamlarda doğru ve anlamlı bilgi sunma sorumluluğuna sahibiz. Ayrıca sağlanan finansal destekler için tüm paydaşlarımıza hesap verebilir olmayı önemsiyoruz.

10 – İşbirliği: Biz; okullar, öğretmenler, öğretmen eğitim kurumları ve üniversitelerle etkin bir işbirliği içinde tasarlanan çeşitli faaliyetlerin müze ve eğitim kampüsü ortamında toplumun geniş kesimlerine sunulmasının önemli olduğuna inanıyoruz.

11 – Paylaşım: Biz deneyimlerimizi, müzedeki eserlerimizi ve personelimizin birikimlerini; bulunduğumuz şehirde, ülkede ve dünyadaki tüm çocuk ve aileleri olumlu yönde etkileyebilecek özellikte her türlü paylaşımda bulunmaya hazırız.

12 – Kaynak Yaratma: Biz, müzenin toplum üzerindeki etkisinin daha da güçlenmesini sağlamak amacıyla çeşitli şekillerde destek sağlayan dinamik partnerler aramanın, başka kurum ve organizasyonlarla işbirliği yapmanın önemine inanıyoruz.

13 – Fırsat Eşitliği: Çeşitli yönlerden merkeze ulaşım imkânları kısıtlı ve engelli çocuklarımızın Karşıyaka Evrensel Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsü etkinliklerden yararlanabilmesi için çeşitli kurumlarla işbirliği içinde her türlü desteğin sağlanmasının ve gerekli düzenlemelerin yapılmasının önemli olduğunu düşünüyoruz.


Danışma Kurulumuz


Prof. Dr. Fatma Bıkmaz

Ankara Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan

Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı,
Müzecilik Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Müge Artar

Çocuk Kültürü Araştırma ve
Uygulama Merkezi Müdürü